hot stone massage

Bij Hot Stone* massage dringt de warmte van de stenen door tot circa 3-4 cm in het weefsel. Het werkt stimulerend op de doorbloeding van de spieren en activeert het lymfe systeem. Hierdoor kan een behandeling ontspannend, pijn verlichtend ontgiftend en stress verminderend zijn. De spieren worden soepeler door de warmte, waardoor de spieren beter zijn te masseren.
Deze Hot Stone behandeling omvat ook een massage met de handen. Net als bij de totale ontspanningsmassage komt het hele lichaam aan bod.
Hot Stone massage kan gegeven worden bij: Stress, Spanningen, Slechtere doorbloeding, Spierproblemen en is natuurlijk ontspannend.

Op de achtergrond is er rustige muziek, je kunt ook een eigen CD meenemen waarop jij je goed kunt ontspannen. Verder is het licht gedempt en branden er kaarsen. Dit alles zorgt voor een prettige en rustige sfeer en bevorderd de ontspanning.

Valt de keus op de 90 minuten massage dan is dat een combinatie van masseren met stenen en handen.

*Hot Stone massage is geen optie o.a. bij:
Hartklachten, hoge of lage bloeddruk, Burn-out, open wonden, huidinfecties, koorts, suikerziekte en wanneer de arts advies heeft gegeven niet naar een sauna te gaan. Soms kan dan met minder warme stenen toch gekozen worden voor een massage.